Az egyesületről

Magyar Játékfilmrendezők Egyesülete 2019 márciusában alakult, fő feladata a magyar játékfilmrendezők szakmai érdekvédelme és érdekképviselete.

Az Egyesület a FERA (Federation of European Film Directors) európai ernyőszervezet tagja.

Az Egyesület legfontosabb céljai:

Az Egyesület elsődleges célja egy olyan érdekvédelmi fórum létrehozása és működtetése, amely hatékonyan képviseli a játékfilmrendezők érdekeit. Ellátja a rendezők eseti jogi képviseletét.

Távlati célunk, hogy olyan szervezetté váljunk, amely a játékfilmrendezők legszélesebb körét tömöríti, és képes a jogalkotás, illetve a jogalkalmazási gyakorlat befolyásolására. Az Egyesületünk feladatának tekinti, hogy kidolgozza és továbbfejlessze a szakmára irányuló szerzői és egyéb jogi rendelkezések alkalmazásának feltételeit, védje a tagság szerzői és egyéb jogi érdekeit, elősegítse a rendezők méltányosabb anyagi megbecsülését, a tagság számára szerződéstervezeteket dolgozzon ki.

Képviseli tagjai érdekeit a televíziós, a filmipari döntéshozó testületeknél a szakmát érintő kérdésekben. Törekszik az első filmes rendezők szakmai és jogi támogatására.
Törekszik a magyar játékfilm támogatói rendszerében való aktív részvételre és szakmai érdekképviseletre.

Kapcsolatot létesít és együttműködik a hasonló szakmai területen tevékenykedő érdekképviseleti és kulturális szervezetekkel, állást foglal és véleményt nyilvánít a tagjait érintő etikai kérdésekben. Célja, hogy a filmrendezők és a többi társszakma képviselői között rendszeres párbeszéd alakuljon ki szakmai, művészeti kérdésekről is, elősegítve ezzel a magyar filmszakma és filmművészet fejlődését.

Az egyesület jogszabály szerint közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és nem fogad el.

Elnökség:
A 2023-as tisztújító közgyűlés Kocsis Ágnest szavazta meg elnöknek, Baranyi Benő Gábort, Bollók Csabát, Fekete Ibolyát, Fésős Andrást és Szász Attilát pedig elnökségi tagnak.


Tagfelvétel részletes leírását ide kattintva találja